Green Collective:
minder wagens,
schonere lucht

Samen bedrijfsafval inzamelen in de
binnenstad voor minder CO₂-uitstoot.

Green-collective

Een schonere, veiligere binnenstad, door minder vrachtwagenverkeer. Dat is het doel van Green Collective. Een initiatief dat afvalinzamelaars verenigt om samen bedrijfsafval in te zamelen in binnensteden. Met gezamenlijke wagens, via gecombineerde inzamelroutes.

icon-minder-uitstoot2
Minder CO₂-uitstoot
icon-veilige-binnenstad2
Veiligere binnenstad
icon-afname-geluidsoverlast2
Afname geluidsoverlast
icon-betere-verkeersdoorstroom2
Betere verkeersdoorstroming

De voordelen van Green Collective

Door met elkaar bedrijfsafval in te zamelen in de binnenstad, ondersteunen we gemeenten in de transitie naar een emissievrije stadslogistiek.

Wij verenigen afvalinzamelaars én verzorgen de implementatie, de uitvoering en het beheer van de gezamenlijke afvalinzameling. Zodat gemeenten daar geen omkijken naar hebben.

Zo zetten we samen mooie stappen naar een schonere, veiligere binnenstad met tot wel 50% minder inzamelverkeer.

Dit doen we

  • Verenigen van afvalinzamelaars
  • Volledig ontzorgen van projectimplementatie- en beheer
  • Verminderen inzamelverkeer tot wel 50%
green-collective-skyline-2

Onze ambitie

Samen maken we ons sterk voor een mooie ambitie: gezamenlijk bedrijfsafval inzamelen in 30 gemeenten in 2023. Zo leveren we een bijdrage aan de Green Deal ZES. Een akkoord dat als doel heeft om de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug te dringen.

 

Green Collective is actief in deze gemeenten

Veelgestelde vragen

Nee, het doel van Green Collective is primair gericht op de collectieve inzameling van bedrijfsafval. Huishoudelijk afval valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Het streven van Green Collective is om met minder wagens een schonere lucht te bereiken en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Een onderdeel hiervan zal zijn de transitie naar Zero Emission voertuigen, die rijden op elektriciteit of andere alternatieven zoals waterstof.
Green Collective levert vooral veel minder vrachtwagenverkeer op. Het aantal vervoersbewegingen neemt af met 40% tot 70%, afhankelijk van het aantal partijen dat meedoet. De kosten van Green Collective voor gemeenten beperken zich tot kosten voor het organiseren van bijeenkomsten en het beschikbaar stellen van een beleidsmedewerker/eindverantwoordelijke. Het streven is altijd om de kosten van Green Collective te beperken en de samenwerking minimaal kostenneutraal te houden.
Is uw gemeente geïnteresseerd in Green Collective? Dan stellen wij een projectleider aan, die het contact onderhoudt. Vervolgens ontzorgen we de gemeente in de volledige implementatie en activatie. De gemeente wordt hierover geïnformeerd, maar hoeft zelf geen concrete stappen te ondernemen.
Green Collective is een initiatief om het vrachtwagenverkeer in de binnenstad te verminderen. Iedere afvalinzamelaar die actief is in de binnenstad, kan aansluiten.
Bij vragen kunt u terecht bij uw eigen inzamelaar. Green Collective is een samenwerking tussen inzamelaars en heeft zelf geen klanten.

Heeft u een andere vraag of wilt u weten wat Green Collective voor u kan betekenen?