Disclaimer

Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Green Collective tracht de op deze site aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door Green Collective gehanteerde voorwaarden en/of cijfers, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. Green Collective aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze website is verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door Green Collective zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Green Collective aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

Websites van derden

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Green Collective worden geëxploiteerd dan wel beheerd. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van dergelijke websites vindt op eigen risico plaats. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Green Collective heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Green Collective is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.