Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de diensten en websites van Green Collective, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Green Collective BV. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van Green Collective informatie van de site(s) openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken, anders dan voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik.